Välkommen till SM7ZFB's Tekniksida!

 

På denna sida skall jag försöka dela med mig av mina erfarenheter inom min teknikhobby som sträcker sig från den senaste elektroniken till riktig verkstadsteknik!

 

 

 

 

Experimental 17m Beacon project.

Click here for Beacon Homepage!

Nu på Labbänken!»

 

 

Pågående projekt»

 

MT920 QRP CW TRX 

1L4-Batterisuper

SM7ZFB-1W-All-In-OneTRX

ROBCUT - Robotklippare

 

Slutförda Projekt»

 

50-300v switchad nätdel

6AQ5 CW Transmitter

Heathkit HW-8 All-In-One

"Träplatte-Transceiver"

60mW TRX Pixie2-SMD

Inverted V antenn 80m

 

Mjukvara & andra hjälpmedel»

 

Användbara Excelark

Radiorör i lager

 

Länkar & info»

 

ESR - Experimenterande

Svenska Radioamatörer

 

Frank's Electron Tube Data sheets

 

Email:

Labbänken»

 

 

Bygge av sändare för 2m AM med QQE03/20.2014-01-04


Monterat och klart. Nu kan kopplingsarbetet fortsätta!

Armen av Pertinax monterad.

Färdiga låsarmar.

Den andra låsarmen till 72MHz kretsen frästes fram i Pertinax, då den kommer sitta illa till
värmemässigt mellan slutröret och röret till 72MHz dubblaren. Plast blir nog inte så bra här...


Färdig detalj, låsplatta till kondensatorn i slutsteget.
En utförlig ritning att följa under fräsarbetet är ett måste. Radier som verktyget skall följa är inlagda så att
misstag undvikes.
Här är det endast en "mur" kvar att fräsa innan planfräsningen är klar. Därefter fräses löpspåret med en 4mm fräs.
Sist frästes biten loss
För att fräsa dessa detaljer fick rundmatningsbordet användas. En 3mm plexiglasskiva tejpades med dubberhäftade tejp först på bordet som "offerplatta", man vill ju inte fräsa ner i själva rundmatningsbordet...

Efter detta tejpades arbetsstycket fast och arbetet kunde börja.  Bilderna ovan visar arbetsgången till färdig detalj.Resultatet efter ett par timmars fräsande...  Nu återstår att göra låsmekanismer till 

de två "Butterflykondensatorerna".

 

I 3D cadden är konstruktionen nu klar, återstår att tillbringa ett par timmar i verkstaden vid fräsen.


Rören monterade på bottenplattan.  Nästa steg är att montera butterfly-kondensatorn på lämplig fästplatta.
Denna fästplatta skall även ha en anordning för justering av antennlinken.

Undersidan med dubblarstegen färdigmonterade.

 

Närbild av kristalloscillatorn med dubblarsteg.


Universalchassi för experiment med rör.

 

2012-12-14

 

Bilden ovan visar en provmontering av en rörbestyckad push-pull stereoförstärkare med 4st EL34 som slutrör.

Fyra satser av "Universalchassi ZFB" har använts, samt en "bred" frontplåt.

 

 

 

Det var ett tag sedan jag uppdaterade hemsidan men det betyder inte att jag varit overksam i mitt laborerande!

Det sista inlägget handlade om min "Handie-Talkie" för 2m AM och den stationen är nu färdig och fullt fungerande.

Vid prov har det dock visat sig att modulationen är för svag, och en modifiering kommer ske vad det lider. Jag kommer antagligen bygga om denna del av radion så att jag har Heizingmodulering istället för den nuvarande anodmoduleringen.

Mer dokumentation kommer att publiceras här på sidan efterhand som den blir färdig.

 

Jag har under året bland annat arbetat med att få färdigställt en komplett sats av det universalchassi som jag tidigare tagit fram för mina egna testuppkopplingar med rör. Denna sats innehåller allt vad man behöver för att kunna bygga upp en rörkonstruktion på ett chassi utan att behöva ha tillgång till en plåtverkstad.

 

Satsen innehåller förrutom själva chassit och en frontplåt, en mängd olika mellanbrickor för att enkelt kunna placera olika rörsocklar, potentiometrar, BNC-don, etc. Det finns även en frontplåt med dubbel bredd att beställa om man vill bygga större konstruktioner.

 

 

 

 

 

Som man ser på den första bilden ovan kan flera chassin skruvas ihop om man behöver ett större chassi. Själva chassit är symmetriskt uppbyggt och gjort för att kunna skruvas ihop med fler chassin. Skall man göra en liten konstruktion behöver man ett chassi, sen är det bara att bygga vidare.

 

 

 

Rörförstärkare 5W med 2 x EL90

 

  

Rörförstärkare 5W med 2 x EL90, extra chassi med nätdelen.

 

Här nedan ses en bild över några användningsområden för de medföljande brickorna. I satsen följer det med flera brickor av varje typ.

 

De olika ingående varianterna av mellanbrickor.

 

 

Detaljstudie av chassit.

 

 

 

Detalj av undersidan som visar monterade lödstöd samt användningen av iläggsbricka för montering av 9-polig rörsockel.

Mellanbrickor för montering av 7-polig sockel följer naturligtvis också med, men då behövs inte iläggsbrickan.

Standard 8-polig rörsockel passar direkt i chassit i alla dess 12 hål utan att man behöver någon mellanbricka.

 

 

"Universalchassi ZFB" finns att köpa hos Electrokit AB i Malmö  www.electrokit.se

 

 

 

 

 

Första QSO't med den handhållna och rörbestyckade 2m AM stationen!

 

2011-10-19

 

Min gode vän SM7EQL, Bengt meddelade att han var färdig med sin AM sändare för 2m bandet. Det var med andra ord dags att lägga på ett kol vad det gäller färdigställandet av "Handie-Talkien". Ett par timmar lades ner på att dra de sista ledningarna för att kunna göra ett första test. Det är en hel del kvar innan man kan blir riktigt "mobil" med radion, då batteriförsörjningsdelen inte är färdig än. Nu vid de inledande proven körs radion på yttre spänningskällor.

 

För att spara glödström kopplas de tre sändarrörens glöd bara in vid sändning, vilket medför att man måste vänta någon sekund innan man börjar prata, det är dock värt dettat då man spar ~600mA.

 

 

 

 

Här är radion precis efter avslutat QSO. Den superregenerativa mottagaren fungerade fint trots avsaknaden av "line-of-sight" Min uteffekt kan inte varit många milliwatt, antagligen under 100mW, då anodspänningen endast var satt till 55V.

Detta till trots var jag S7 hos SM7EQL! Själva moduleringen behöver trimmas in för att bli optimal, men det fungerade, och det fungerade bra!

 

 

 

 

En bild på den enkla sändaren. Det är inte många komponenter... Oscillator 48MHz ovan trafon, tripplare/drrivsteg uppe till vänster, samt slutsteg 144MHz med den röda spolen. Modulationstrafon syns till höger om kristallen.

Utgångsspolen fick minskas med två varv för att komma rätt i resonans, och antennkopplingen med sitt enda varv syns i mitten av spolen.

 

 

 

All tube Handie-Talkie för 2m AM

 

2011-10-14

 

I mittt rörlager finns subminiatyrröret CV2299/DL73 som är en slutpentod avsedd att arbeta upp i VHF området.

Tanken slog mig att det hade varit roligt att testa dessa rör i en radio av något slag och jag började fundera på om inte man skulle försöka sig på att bygga en handhållen transciever för 2m bandet. Eftersom mottagaren måste vara enkel i sin uppbyggnad föll valet på en mottagare av superregenerativ typ. I och med detta val föll även möjligeheten att ta emot smalbands FM bort, eftersom en superrenerativ mottagare ju bara kan flankdetektera FM signaler med hög deviation. AM modulerade signaler går däremot utmärkt att detektera. Radion skulle alltså bli en AM station!

Inspiration för själva formfaktorn på radion kommer från BC-611, som med sina sinnrika tekniska lösningar är ett litet underverk i sig. Inga ritningar har gjorts, utan allt byggs efterhand efter att först ha testats på labbplatta.

Jag kommer lägga upp fullständigt schema här senare, men i dagsläget existerar det som sagt inget sådant ;-)

 

Sändaren är kristallstyrd och använder en 48.170MHz kristall som tripplas och förstärks innan den matar slutröret som är skärmgallermodulerat med en LF-utgångstransformator mellan anodspänningen och skärgallret. Denna trafo matas från LF-förstärkaren som likaledes har en utgångstrafo.

 

Spänningskälla skall vara ett 12V pack med som switchas upp till lämplig anodspänning med en modern switchregulator. En 1,5v D-cell matar glödströmmen.

 

Mottagardelen är testad och fungerar väl, sändaren likaså... Den  ger ~150 - 300mW uteffekt vid 90V anodspänning.

 

Lite bilder:

 

 

Plåtchassi med labbprototyper av mottagaren, och sändaren.

 

 

 

Mottagaren monterad tillsammans med LF-delen (1S5, 3S4), som används både som mikrofonförstärkare/modulator och som LF-förstärkare för mottagaren.

 

 

 

 

Sändardelen nästan färdigmonterad.

 

 

 

80/40m Line On air!

 

2011-08-16

 

 

Mottagaren och sändaren för 80/40m är nu klar. Skalor med utskrivna frekvensmarkerinagr skall göras, men de handskrivna fungerar utmärkt, så varför någon brådska? :-)

Mottagaren har även fått en inbyggd kalibreringsoscillator på 3575kc, vilken man kan slå till med en switch på baksidan. Bra att ha för att se när mottagaren uppnått drifttemperatur och därmed drivit färdigt i frekvens.

 

 

 

 

 

Band - Imaging Superhet 80/40m

 

2011-05-23

 

Arbetet med min 3-rörs super för 80 och 40m har nu i dagarna kommit ännu en bit på vägen. Frontplåten har blivit tillskuren och ett svänghjul i form av ett stort kugghjul har blivit svarvat och borrat för att passa på axeln till frekvensinställningen. Med svänghjulet på plats blev det en härligt mjuk gång smiley

Det är dock en hel del kvar. Axlarna skall kapas till rätt längder, skala samt skalbelysning skall monteras. Sedan tillkommer själva plåtsvepet och montering av en högtalare i chassit.

 

 

 

Rattarnas funktion från vänster till höger:
Bandselektor, RF-gain, Regen-kontroll, samt volymratt med skjutbar on/off funktion.

 

 

 

Handhållen 40m transceiver 1W TX

 

2011-03-24

 

Supern för 80/40m börjar bli färdig så smått vad det gäller elektroniken. Allt kopplat och testat förutom näddelen..

Många "sidospår" tar som vanligt sin tribut, men jag har inte bråttom .. :-)

Ett av sidospåren är en idé att bygga in en liten sändare ("Cubic Incher") i en liten kapsling tillsammans med batteri samt en enkel mottagare. Den skall vara försedd med inbyggd högtalare, CW nyckel och fungera med FT-243 kristaller på 40m bandet. Tanken är också att jag skall försöka stämma av den mot en trådantenn med ett inbyggt, fast anpassningsnät. Antennen måste därför alltid vara densamma, och man får rigga den på samma sätt varje gång... Vet inte hur bra detta blir, men det är en del av experimentet..

So far, so good... men min första tanke att använda mig av sändartransistorn (BD139) som detektor/blandare (som man gör i Pixie 2 transceivern..) fungerade inget vidare, utan jag kommer att peta in en SA612 som enkel diektblandad mottagare. LO signalen till denna fås ifrån power oscillatorn som vid mottagning körs på sparlåga..  Så är det tänkt i alla fall..

Nedanför BD139'an som är fastskruvad i chassit syns de få komponenter som behövs för denna lilla utmärkta 1-2W sändare. Närmast batterihållarna syns medhörningsoscillatorn med en trimpot. Denna är i sin tur kopplad tilll audioförstärkaren LM386 på så sätt att jag "läcker in " lite av ~800Hz i LM386'ans bypasspinne, pin 7. Audioförstärkaren är ytmonterad på ett eget litet kort strax nedanför medhörningsoscillatorn. Batterierna är 8st AAA som kommer ge mig ~1W uteffekt.

 

 

 

 

 

 

Bygge av Band-Imaging Superheterodyn för 80/40m

 

2011-02-21

 

Röret ECH81 för mixer/LO moterat och testat. LO-frekvens : 5200 - 5320kc, vilket beroende på preselektorns inställning, ger mottagingsfrekvens 3500 - 3620kc, eller 6910 - 7040kc. Det som jag är intresserad av är CW delarna på 80 och 40m, och de ligger precis efter varandra med vald mellanfrekvens på 1710kc. 3500 - 3580/7000 - 7040.

Efter att ha börjat justera mixern upptäcktes att skalan/visaren går åt fel håll! Attans, det får bli en bryttrissa till för linan som får dras på ett annat vis...

 

 

 

 

 

 

 

2011-02-08

 

Vridkondensator samt spole för "preselector" 80/40m monterad, glöden kopplad...

 

 

 

 

2011-02-05

 

Vridkondensatorn med lina och visare provmonterad. Funktion ok. Total skallängd är 150mm.

 

 

2011-02-04

 

Chassit börjar ta form...

 

 

 

 

 

 

Det har även hunnits med att labba på en mycket enkel radio med ett rör som har legat och skräpat på labbänken i några månader nu.. Ett subminrör av något slag. Förmodligen ryskt, då de tecken som gick att tyda såg ut att vara kyrilliska. Det var mycket svårt att se vad det stod på röret så jag lade det under mikroskopet och kikade in i det mellan alla galler och slikt.. Det tog inte lång tid innan man hade fått fram vad de olika anslutningstrådarna hade för egenskaper.

Försök det med en modern krets!  ;-) En pentod av något slag var det och jag "slängde ihop" ett luftbygge av det som råkade ligga framme på bordet. En återkopplad detektormottagare av enklaste slag. KOSS Spark Plug lurar. Inga motstånd användes, om man bortser från poten för skärmgallerspänningen. Glöden kopplades på med 1v till att börja med, men det behövdes mer, det var helt klart. Vid 6v glödde det fint, vilket tydde på ett 6.3v rör. Antennen kopplades in, och anodspänningen ökades sakta till c:a 30v och poten för skärmgallersspänningen ökades från 0v och uppåt.. Thump! ..och hiss..! jojo, den svängde igång fint! Vid vridning på kondingen "dundrade " tysk, rysk och engelsk radio in med god ljudstyrka, och efter lite letande hittade jag även CW på 80 och 40m. Vid goda förhållanden på kvällarna går det att använda en vanlig 8 ohm's högtalare, och vissa kvällar har jag kunnat sänka anodspänningen till 3V (!!) med bibehållen mottagning i 32 ohm's hörlurar! Tänk att det inte behövs mer för att bygga en radio..

 

 

 

 

 

 

 

2011-01-08

 

Julhelgen har ägnats åt att bygga på "följeslagaren" till sändaren. Jag har kommit en bra bit på vägen.

Jag började med att testa den enkla super "2B3" som W1DX, Byron Goodman presenterade i QST 1955 (sept). Konstruktionen är av enkelt slag av typen "regenerative detector behind a mixer"och tänkt för noviser utan några penningresurser, Den innehåller få komponenter,vilket passar mig bra då den byggyta som jag har till förfogande är ganska begränsad. Dessutom utnyttjar den det faktum att om man lägger mellanfrekvensen "rätt" kan man ta emot både 80m och 40m utan spolbyten, det enda som behövs är att stämma av ingångskretsen för önskat band. Det blir en "band imaging receiver", uppenbart en ganska vanlig typ av mottagare på 40-50talen bland amatörer.

Genom att lägga mellanfrekvensen på 1710kc erhåller jag 80m CW (3500 - 3580kc ) med en LO på 5210kc - 5290kc, samt direkt därefter 40m CW (7000kc - 7040kc) med LO'n 5290kc - 5330kc. De olika båda banden ligger alltså efter varandra på skalan.. Den avstämda förkretsen behöver ha högt Q för att inte det oönskade bandet skall läcka igenom, men genom att man också har ATU'n innan antennen uppnås tillräcklig selektivitet.

Goodman påpekar dock i texten att det föreligger viss "pulling" av oscillator frekvensen när man stämmer av ingångssteget, detta pga den ganska kraftiga kapacitiva kopplingen till oscillatorröret. Efterföljare på senare tid som testat konstruktionen bekräftar detta.
Nåja, jag ville själv bilda mig en egen uppfattning så jag var tvungen at koppla upp enligt originalet, och jodå, det stämde! Kraftig påverkan av ingångssteget, vilket gör mottagaren svårjobbad och tråkig..
Vad göra ? Separat VFO med buffer eller ett försteg, kanske?

Efter en test med fristående VFO och lite tips från "gamla rävar" ;-) ersattes 6U8 med ett ECH81 då detta rör genom sin konstruktion erbjuder ett närmast "vattentätt skott" mellan oscillator och blandare. Detta gör att "oscillator pulling" helt försvinner. LO signalen kopplas till hexoden genom inre elektronström. Detektorröret byttest ut mot ett annat, EF89 med bättre gain och AF-delen är utbytt mot ett triod-pentodrör för att kunna driva en högtalare.

 

 

I dagsläget är mottagaren uppkopplad på labbchassi och testad. Den fungerar som tänkt och är både känslig och selektiv. Man kan, om konstruktionen är rätt utförd,  erhålla nästan samma selektivitet med en återkopplad detektor som med ett kristallfilter! Detta finns att läsa om i många radioartiklar från 30-40 talen, och jag kan bara instämma med "de gamle".

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden nedan för nuvarande schema i PDF:

 

 

Jag använde ett 6AW8A som slutrör istället för ett ECL86 som jag provade med från början. ECL86 fungerade utmärkt, kanske för bra, då förstärkningen i detta kombinationsrör blev väl häftig.. 6AW8A blev lagom, och även om detta rör ej är ett AF-slutrör fungerade det bra, och man kunde lägga arbetspunkterna väl valda så att ljudet blev bra.

Tyvärr blev det toroider för detektor och IF spole... Jag fick inte upp Q-värdet tillräckligt i spolarna som finns inne i AL-burkarna.

 

Efter att mottagaren befunnits fungera väl har arbetet med tillhörande chassi påbörjats. I fallet med sändaren hade jag en hel del "gratis" då grundchassit redan var färdigt (sedan 60-talet.. ;-) I fallet med mottagaren är läget ett annat. Här måste allt byggas upp från grunden, och dessutom vill jag i detta fall ha en frekvensskala med linstyrd löpande visare.

Mekanismen med linhju och tillhörande vridkondensator tar jag från en gammal 60-tals "köksradio" som slaktas.

 

Nedan en bild på hur det ser ut i datorn nu när jag sitter och vänder och vrider på prylarna för att få till en så bra placering som möjligt. Alla komponenter är modulerade i 3D och när man väl har "flyttat färdigt" är de mekaniska ritningarna så gott som färdiga och man kan starta pelarborren och börja bocka plåt.

 

 

Livetest samt ett uppdaterat schema för 80/40m transmittern

 

2011-01-08

 

Första livetestet med sändaren och ATU'n var lyckat, DL4BCJ, Hans svarade efter första CQ'et på 80m och gav mig 599 som kvittens på att min Zepp och mina 7-8Watt hördes utanför landets gränser. Som mottagare använde jag min Drake R-4C. Sändaren är nu försedd med en TR-switch betsående av ett 5v tvåpoligt relä som drar när nyckeln trycks ner och kopplar om Rx & Tx. Fungerar utmärkt och överhörningen (läckaget) är inte märkbart.

 

 

Uppdaterat schema för sändaren

 

 

 

ATU

 

2010-12-26

 

Status så här långt... Det viktigaste mek'et färdigt och allt kopplat å testat! Fungerar ok! Omkopplaren på toppen är en tvåpolig 5-vägs som symmetriskt kopplar in mer eller mindre varv till den balanserade utgången.

uA instrumentet i bakgrunden skall sitta i locket (som inte är gjort än..) tillsammans med en pot för att kunna justera utslaget vid olika uteffekter. Den balanserade utgången är försedd med en "mättransformator" som varje "ben" passerar. En 4C65 toroid (AL = 55) med 28varv på sekundären. Vippomkopplaren ovanför den röda vridomkopplaren skiftar utgång som skall kontrolleras. Själva elektroniken efter varje toroid är enklast tänkbara, en diod 1N4148 i serie med sekundären, sedan en 100n kondensator till jord och därefter en trimpot på 100k i serie innan omkopplaren för att kunna justera så att utslaget på instrumentet blir lika för RF strömmen i båda "benen" vid balans.

Skall försöka få upp en hyfsat lång ändmatad Zepp i dagarna, matad via stege.. Nu har jag ju en tuner.. :-)

 

 

 

 

 

 

 

2010-12-21

 

Verkstadsarbete... Uppmärkning av bottenplåt inför borrning pågår.

 

 

 

2010-12-19

 

En loop är uppsatt på vinden och matad via en stege, och det är dags att montera ihop tunern som jag byggt "i luften". Lika bra att göra det ordentligt...  Jag kör vidare på samma mått som sändaren har, dvs 200 x 200mm bottenyta.

Så här ser den ut i 3D cadden, och skall väl förhoppningsvis likna detta när den är färdig..;-) Locket är inte med på bilden..

 

 

 

 

 

 

 

80/40m transmittern klar! (nästan.. ;-)»

 

2010-12-04

 

I slutet blev det en hel del verkstadsarbete på sändaren, men det är ju det som är roligt med att bygga radio, man har en trevlig mix av mek och elektronik!

Sändarens framsida har varit ett bekymmer då jag helst skulle hade velat screena text och symboler direkt på aluminiumfronten, men detta känns inte ekonomiskt försvarbart på ett hobbyprojekt.. Man fick fundera vidare... Idag löste det sig dock när jag kom på att det finns stora (A4/A5)klisteretiketter för laserskrivaren som dessutom inte sitter permanent utan har ett svagare limämne. Sagt och gjort, en förpackning inhandlades och här nedan ses resultatet av ett "första skott". Tänkte att jag skall ha en svag och dämpad gulbrun bakgrundsfärg sedan så att det får samma ton som skalan på den gamla mA metern, men det får tas fram i färglasern på jobb..

 

Någon "live test" är inte gjord än, jag har för tillfället ingen vettig antenn uppe för banden ifråga, men det blir nästa steg att "slänga ut en lina" samt spika ihop en lämplig antenntuner.. :-)

 

Efter det är det dags att börja bygga en lämplig följeslagare till den här lilla krabaten, en 80/40m receiver med precis samma yttermått, en "line" ;-) (skissandet på denna är redan i full gång..)

 

 

 

 

 

 

Arbetet med 80/40m transmittern är i full gång»

 

2010-11-26

 

Sändaren ger vid 330V anodspänning 13W uteffekt @ 3500kc, och c:a 9W vid 7000kc.

En del modifieringar från originalschemat är gjorda, bland annat har två st stabbrör tillkommit. Ett OA2 (150v) för att stabilisera spänningen till VFO'n, och ett 5651 (86v) som används för att skapa en -43V gridbias till slutröret för att detta skall arbeta i klass C. Bygger man enligt originalschemat, som har "self-bias" med katodmotstånd, kommer inte slutröret att gå i riktig klass C, utan någon AB variant... Med fast bias blir det kanonbra! Det krävde dock lite extra komponenter, bland annat en extra trafo körs som "baklänges" kopplad på 6.3V glöden, och som används tillsammans med stabbröret 5651 för att skapa en negativ bias. Tack Karl-Arne, SM0AOM för tipset med trafon :-)

Jag har dock stött på en motgång i det att trafon som följde med chassit inte riktigt orkar med att hålla spänningen vid full uteffekt, utan spänningen dippar från ~350V till c:a 280v vilket ger kraftigt chirp trots stabilisering av VFO'n. Uteffekten blir också påverkad naturligtvis, endast ~8W vid 280V. Trafon är förmodligen vald för att endast klara de 5W som sändarchassit var tänkt för från början..

Jag har en annan trafo som klarar effekten bättre, men den är lite större och det blir nog till att fundera ett tag för att få plats med den på chassit. En uppsida med denna trafo är att jag kan använda ett EL34 som slutrör om jag vill, då glöden på trafon ifråga kommer klara det galant.

 

Lite bilder på hur sändaren ser ut för stunden..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-11-18

 

De mesta på plats och sändaren testas nu och trimmas in..  Det blev dock inte 6AG7 som slutrör, detta var trasigt!!

Jag var "helt säker på att det fungerade.. " (tm), men icke... Det fick bli ett 6V6 istället.

 

Med 330v matning får jag ut 9W på 80m, c:a 5W på 40m. Schröders sändare skulle ge ut 15W/10W, men han har ett kraftigare drivsteg samt ett EL34 som slutrör. Trafon på chassit fixar inte glödströmmen till EL34 + drivrör..
Förutom nätdelen är det en hel del kvar att pilla med, bla har jag en självsvängning på 40m som skall kureras, samt att oscillatorn inte är helt stabil, den driver uppåt i frekvens vid nyckling. Sedan skall plåt till botten samt överdel bankas fram.

 

 

 

  Klicka på bilden här intill för schema i PDF!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-11-14

 

 

Efter diverse "sidospår" jobbas det nu på sändarchassit. Utgångspunkt för konstruktionen är John Schröders kortvågssändare för 80 och 40m som finns beskriven i "Radiobyggboken del 2"

Jag följer inte beskrivningen slaviskt, utan anpassar efter vad som finns i junkboxen.. ;-) Rören är inte heller de samma, man tager vad man haver.. Det fick bli ett 6AW8 som oscillator/drivsteg, och den biten är snart färdiglabbad. Återstår slutröret där jag tänker använda det 6AG7 som följde med chassit.

EL34 som sitter i Schröders originalschema finns i lådorna, men trafon kommer inte att palla den höga effekten...

Efter att oscillator och drivsteget är färdigtestat i uppkopplingen på chassit, skall plåten förses med alla de hål för anodtrafo, drossel, genomföringar och annat som behövs innan den slutgiltiga monteringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagaren med subminiatyrrör färdig!

 

2010-11-02

 

Den lilla mottagaren i träskrinet är klar. I alla fall får den vara det nu, utan vare sig gnuggad eller screenad text..

Jag gjorde text och symboler med en tuschpenna helt enkelt. Får jag tillgång till bättre metoder är det lätt att tvätta bort med T-röd. En frekvensskala för att översätta rattens 0 - 10 till frekvens passar fint i locket, och täcker då äver de fula limresterna där som annars skulle synas. Känsligheten ligger på c:a -120dBm och jag lyckades få till en nästan helt linjär frekvensinställning. Jag är själv förvånad... ;-)

 

Det har varit ett roligt projekt och jag kan bara rekommendera de som är sugna på att bygga med rör, men som drar sig för de höga spänningar som ofta följer med rörkonstruktioner att börja med antingen subminiatyrrör eller batterirör såsom 1T4, 3S4, 3A4 eller liknande (de sistmnämnda batterirören är även lätta att få tag på !).

45v anodspänning räcker utmärkt till en mottagare, för en sändare måste man upp i minst det dubbla för att det skall börja hända något.. :-)

 

Efter detta "lilla" sidospår är det åter dags att ta tag i 80m/40m sändarchassit igen...  Skygglapparna på för allt annat som kan fånga ens uppmärksamhet ;-)

 

 

 

 

 

 

Skalratt från 3D printer

 

2010-10-25

 

Så var den färdig till slut, skalratten! Första gången jag skapar en pryl med en 3D printer men absolut inte den sista! Det har hänt en del på den här fronten på sistone...

Modellerna är gjorda hos Larsens Modellverkstad, Limhamn i deras nya PolyJet maskin.

Snabbt och billigt också, 35kr/cm3 (+moms) och leverans på 24h. Perfekt passform. Ratten är ej målad utan har den materialfärg som används i PolyJet. Texten är ifylld med smal tuschpenna.

Nu skall det bara fixas text och symboler till fronten och jag tänker beställa ett ark med div texter från ett företag som tillverkar "stripes" för bildekor. Rattar för volym och återkoppling skall monteras, men dessa finns sedan tidigare.

 

 

Modellen i 3D cad'en

 

 

 

 

 

Kristallslipning

 

 

2010-10-25

 

Färdigt! Målfrekvensen 3515kc uppnådd.

Genomförda slipningar:

 

Kontrollmätning innan slipning: 3261.3kc OK

1:a slipning -> F= 3343.9 ( "8"'or i 5min)

2:a slipning -> F= 3456.4 ( "8"'or i 5min)

3:a slipning -> F= 3479.6 (100 "8"'or)

4:a slipning -> F= 3488.4 ( 50 "8"'or) 

5:a slipning -> F= 3507.8 ( 75 "8"'or)

6:a slipning -> F= 3510.5 ( 15 "8"')

7:a slipning -> F= 3512.6 ( 15 "8"')

8:a slipning -> F= 3514.7 ( 15 "8"') Klart!

 

Kristallen ger något olika frekvens (3514.7 - 3515.4)beroende på vilken oscillator den ansluts till, och har därför märkts med "3515"

 

 

 

 

 

2010-10-24

 

I väntan på att bland annat skalratten till 3-rörsradion skall bli färdig har jag idag börjat slipa en kristall, 3023,5kc så att den förhoppningsvis skall hamna på 80m bandet ;-)

Det känns som det borde gå, jag har efter idogt arbete slipat upp frekvensen så att den nu ligger på 3261,3kc.

Carborundumpulver bistod SM7EQL med och sedan var det bara att sätta igång att slipa "åttor" på glasskivan.

 

Följande höjning av frekvensen erhölls idag:

De första 100 "åttorna" -> F= 3025.1

2:a slipning -> F= 3034.2 (100 "8"'or)

3:a slipning -> F= 3063.2 (250 "8"'or)

4:a slipning -> F= 3104.5 (400 "8"'or) 

5:a slipning -> F= 3162.1 ( "8"'or i 5min)

6:a slipning -> F= 3261.3 ( "8"'or i 5min)

 

Fortsättning följer.. ;-)

 

 

 

 

 

 

3-rörs Regenerativ mottagare för 40m

 

2010-10-04

Mottagaren färdigkopplad och fungerar!

Trioden som användes till audioslutrör visade sig vara lite för klen, och har därför blivit ersatt med en pentod, CK5672.

Jag råkade även ut för ett bakslag i det att detektorspolen (den med blå tråd..) inte tålde att bli lackad med shellack. Q-värdet blev för dåligt, och det gick ej att erhålla tillräcklig förstärkning i steget. Jag fick helt enkelt göra en ny spole, denna gång olackad men hårdare lindad för att inte lindningarna skall röra sig.

Spänningen 2 x 9v är också i allra minsta laget, och jag har därför monterat ett litet 3v lithium batteri i serie med anoden. Total anodspänning ligger därför på c:a 21v vilket fungerar bra. En annan lösning är att använda 2st 12v fotobatterier. Anodströmmen ligger under 1mA, glöden drar c:a 150mA.

 

 

 

 

 

Här är det "råa" chassit lagd i trälådan. Nu stundar tillverkning av en snygg frontplåt samt en specialratt för frekvensinställningen som får plats "under huven"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-09-30

 

Snart dags för "smoke test" ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-09-29

 

Mottagaren fungerade så pass väl på labbplattan att

jag bestämde mig för att bygga den mer "på riktigt".

Jag har länge haft en liten träask liggande som kändes

perfekt för att hysa denna lilla mottagare.

Arbetet med att löda in komponenterna är i full gång!

Får allt plats?

Det som syns på bilden skall vara inne/nedåt i asken, en uppmärkt ALU-panel med de få kontroller som behövs är det enda som syns när man öppnar locket på asken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för ett schema i PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En något suddig bild på träasken. I locket skall det sitta en

diagram som visar mottagningsfrekvens kontra inställning av vridkondensatorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabbtest med Subminiatyrrör som sändare och mottagare

 

2010-09-21

 

2-rörs Regenerativ mottagare för 7MHz.

Något "yxigt" ihopbyggd, men den fungerar!

Det blir bra ljud i Koss Spark Plugs med så låg anodspänning som 18V ! Här har jag använt trioden CV6286 som slutrör och RF pentoden CK5678 (DF90) som detektor. Denna mottagare skall helt klart optimeras och byggas upp på ett mer stabilt sätt.

Funderar på att använda ytterligare ett DF90 som RF amp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-09-19

 

Jag "ramlade över" några subminrör som jag hade i gömmorna när jag letade efter andra grejor... "De hade varit kul att testa..?" Jaha, det var bara att sätta igång ;-)

En triod, CV6286, kopplades som oscillator med en 3.579MHz kristall och en avstämd anodkrets. Gallerläcka 10k visade sig vara optimalt. Som "slutrör" användes pentoden CV2299, som skall vara god för dryga 2W...  hmm!? Oscillatorn gav c:a 7V rms ut vid 18.5v anodspänning och denna matades till pentoden som fick låna spolen från 6AQ5 sändaren som jag byggt tidigare, den har bra Q-värde.

Resultat:

Put @ 18v anod: 10mW  (2st 9V batterier..)

Put @ 28v anod: 40mW  (3st 9V batterier..)

Put @ 60v anod: 300mW (en j:la massa 9V batterier ;-)

 

 

Får väl bygga om "härket" till en 2-rörs regenerativ mottagare också för att se hur bra det blir...

 

 

Arbete med 80/40m transmitter»

 

2010-09-19

 

Idag har det bland annat blivit lite jobb på det sändarchassi som jag har fått av en god vän tidigare i år.

Det är ett i stort sett komplett chassi vad det gäller plåtarbetet, men av någon anledning har den som bockat till plåten inte kommit så långt som till att börja med det elektriska. Rörsocklar, spolar, trafo samt rör var dock monterade. När jag fick chassit var det tjockt med damm, och i dammet låg ett litet schema över den tilltänkta sändaren, som var tänkt att vara kristallstyrd för 40m, och med ett 6AG7 rör.

Jag har haft chassit stående på labbänken för att man skall kunna gå och grunna på hur saker och ting skall vara placerade för att det skall bli så bra som möjligt. Nu när jag lindat och lackat en oscillatorspole var det dags att ta tag i sändaren igen :-)

 

 

 

 

 

Här syns spolen som är lindad med 0.3mm tråd, samt Björntråd mellan varven + shelllack.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har dock tänkt att bygga den som en VFO-styrd sändare för både 80m samt 40m, där slutröret även arbetar som dubblare enligt det schema som John Schröder har i sin bok "Radiobyggboken Del 2"

Slutröret får bli det 6AG7 som satt i chassit, och sedan kompletterar jag med ett lämpligt Triod-Pentod rör.

Det som skall göras närmast är att koppla upp oscillator och drivsteg för att se hur stabil den blir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM7ZFB-1W-All-In-On eTRX»

 

2010-08-29

 

Resonansspole för 20m, Litet sidospår... :-)

 

Efter att fått upp en dipol för 20m på vinden har det blivit intressantare att börja fundera på att bygga prylar för detta band. Först ut var att kolla om dubbeltrioden, 12BH7A som jag testade i Frank Jones koppling var pigg nog för 14MHz.

En ny spole måste lindas, och jag ville göra en med bra Q-värde.

I gammal radiolitteratur beskrivs att man skall ha 1mm trådtjocklek eller mer vid 14MHz och att man bör ha ett avstånd mellan varven motsvarande trådtjockleken för bästa Q. Papprör, 28mm användes som stomme och antal varv för att uppnå c:a 4.5uH bestämdes till 16varv med uttag på mitten. Med 16varv 1mm tråd, samt 1mm mellanrum ger vid handen att avståndet mellan start och slut blir ~32mm. Två små hål borrades i pappröret vid både början och slut. I dessa "syddes" sedan tråden in för att säkra densamma.

 

 

 

Bilden visar en cykellampa som tillsammans med två varv tråd används som RF-indikator.

 

 

Spoltråden lindades ganska hårt och efter att trådslutet petats fast i de sista två hålen lindades vanligt hampsnöre, c:a 1mm tjockt mellan varven så att koppartråden pressades isär, och man fick spolens lindning jämt fördelad över spolens längd. Snöret låstes också genom att peta in det i borrade hål i pappröret. Efter detta inpregnerades hela spolen med shellack som fick torka över natten.

Resultatet blev en fin "Old look" spole och frågan var nu hur shellack, papprör och hampsnöre skulle påverka Q-värdet? Tja, Q-värdet uppmättes till c:a 200 vid 14MHz, vilket innebär att det förmodligen inte påverkar nämnvärt!

 

Spolen kopplades upp i den förut använda testjiggen och ett varv för antennkopplingen drogs runt spolen. Egentligen är 1varv för mycket för 16varv primär om man räknar på anpassning till 50 Ohm, men...

 

 

Kopplingen ger följande uteffekt vid 14MHz och olika anodspänningar:

 

50V -> 200mW

100V-> 1W

150V -> 2W

200V -> 4W

250V -> 5.8W

 

Ett bevis på att spolens godhetstal är bra är att oscillatorn börjar svänga redan vid 7.8V anodspänning!!

Vid 12V anodspänning ger den blygsamma 4mW ut... QRPP... Men, man kan då köra hela sändaren på 12V! Glöd och anod.. :-)

Med bättre anpassning av antennkopplingen kan säkert effekten höjas, men detta får anstå tills vidare..

 

 

2010-08-27

 

Den lilla sändaren som skall husera i min "Hammondlåda X-tra allt" är nu uppkopplad och testad. Den är byggd ovanpå den 11-polig omkopplaren. Sändaren ger 500mW ut med 8v matning och är verkligen komponentsnål och kompakt. Fem kristaller är monterade 3565, 3570, 3575, 3577.5 samt 3579.5. Det finns dock plats för ytterligare en om man vill.. Synd att inte 3560 finns att tillgå häromkring.. Man får väl beställa från AF4K.. En liten kylfläns skall också monteras på BD139'an.

Nu stundar mycket knep & knåp för att få plats med det "andra" som också skall vara med i lådan, bla automatisk T/R switch, komponenter för SWR/PWR mätaren mm mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-08-23

 

Labbandet på den lilla sändaren i full gång.

På bilden syns de få ingående komponenterna monterade på en bit laminat. I bakgrunden skymtar locket till transceivern med omkopplaren för kristallerna.

Vid 12V ger den c:a 1W ut, och sänker man spänningen till 8.5V ger den 500mW. 500mW är helt ok för mig. Den drar då ~130mA, vilket ett bra 9V batteri mäktar med utan att knorra..  (i alla fall en stund.. :-)

Vill man ha ut mer effekt drar man på mer spänning, vid 20V ger den 2W. Sedan måste man börja fundera vad som händer med exempelvis transistorn om spänningen ökas mer..

Nu skall kopplingen "kokas ner" till ett minimum som får plats mer eller mindre omkopplaren och med bibehållen prestanda...

 

 

 

 

 

Klicka på schemat för PDF

 

 

 

 

 

 

2010-08-17

 

Lödkolven glöder igen efter ett uppehåll i samband med husflytt!

 

De senaste kvällarna har ägnats åt att färdigställa mottagaren till den lilla transceivern som skall husera i en Hammondlåda 1590P1. Mottagaren är avsedd för 80m CW, och är uppbyggd med 2st SA612 mixer/osc, samt en LM386 audioförstärkare. Mellanfrekvens 1.8432MHz, en dylik kristall använd som MF-filter, funkar bra!

Kopplingen skall skärmas med kretskortklipp, och sedan kommer sändardelen kopplas upp, förmodligen blir det en koppling av typen " Cubic Incher" by AE6C (QST, July 1982) med, i mitt fall, 4st omkopplingsbara kristallfrekvenser att välja mellan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igår blev dock en mellandag då jag testade ett nyfunnet rör 12BH7A (dubbeltriod) i en poweroscillator av Frank Jones typ. Kopplingen gav 2W uteffekt i 50 OHm vid 180v anodspänning @3579kHz, och 4W med 250v anodsp.

 

 

 

 

 

 

1L4 Batterisuper»

 

2010-06-17

 

Nya tag!

Den något suddiga bilden här bredvid visar den senaste testuppkopplingen. Den befintliga "single balanced" mixern har ersatts med en SBL-1 från Minicircuits (A), vidare har audiosteget med LM386'an kopplats bort och ersatts med en 3A4 slutpentod och en utgångstransformator (C). Resten av mottagaren syns vid (B). Denna koppling kan ej ge högtalarstyrka, men väl driva ett par 32ohm's lurar. Lokaloscillatorn visade sig efter justering kunna driva SBL-1 ganska väl, utan alltför stor signalförlust för RF signalen. Uppmätt loss i mixern är 8.5dB.

Minsta detekterbara signal (MDS) @ 3550kc med denna koppling är i dagsläget -110dBm (CW och KOSS Sparkplugs, 32ohms)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-06-16

 

Mycket labbande har det blivit på mottagaren.. Jag har bytt ut mixern mot en "single balanced" för att se om denna var mer lättdriven, och samtidigt optimerat anpassningen mot lokaloscillatorn. Frekvensintällningen till LO'n har justerats så att potentiometerns område nu täcker 3500 - 3585KHz, och hyfsat linjärt därtill. Radion har en MDS på c:a -110dBm, och har bra CW mottagning med högtalarstyrka. 

Konstruktionen med en regenerativ detektor direkt efter mixern har dock sina egenheter... Detektorns mottagningsfrekvens ändrar sig med ändrad skärmgallerspänning, vilket inte är särskilt lyckat.. Dessutom driver detektorn något i frekvens, men detta går att åtgärda.. En riktig mixer av typ SBL-1 säkert varit bättre om man bygger om LO'n så att den orkar ge de 6-7dBm som behövs, den enklare mixern som nu används skapar problem med blandningsprodukter som också detekteras... Jag har lärt mig mycket om mixrar... ;-)

Det känns som man skulle satsa tid o ork på någon annan design..  En transceiver med batterirör, kanske? En riktig super. Vi får väl se... ;-)

 

2010-06-02

 

Det är dags att ta tag i den lilla batterisupern igen. Det är en egen konstruktion, och det första labkortet fungerade förvånandsvärt bra efter en del justeringar. Nu stundar mer ingående mätningar och optimeringar, samt i slutänden ett nytt PCB med riktiga rörsocklar. Elfa har, hör och häpna, numera ett stort rörsortiment (igen..)samt de flesta rörsocklarna !?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spänningsaggregat för rörtester»

 

2010-06-01

 

Jämförande mätningar gjorda på det switchade spänningsaggregatet och som referens, en "vanlig" nätdel med transformator och efterföljande spänningsdubblare med två dioder och två kondensatorer.

För att göra det enkelt för mig lyssnade jag helt enkelt på spänningen.. :-) Jag använde mig av en kortvågsmottagare med en DC-spärr på antenningången bestående av 2st 22n/1000v kondensatorer i serie samt därefter ett seriemotstånd (~5k), och till sist två 1N4148 dioder till jord (en på varje håll..)

Som väntat genererade det switchade aggregatet alltför mycket störningar och brus för att utan ett extra filter på spänningen kunna användas till en mottagare.. I synnerhet när man började ta ut lite ström ur nätdelen. Den spänningsdubblande nätdelen var nästan helt "tyst". Det går alldeles säkert att filtrera spänningen och använda sig av en "tät" kapsling, men det får bli ett annat projekt...

Aggregatet var ju tänkt att användas för tester på exempelvis min 6AQ5-sändare, och till det fungerar den utmärkt!

 

 

 

2010-05-29

 

Allt kopplat och nätdelen fungerar som den skall.

Den "nya skalan" till instrumentet inskränkte sig till en extra, med blyerts ritad nolla efter de värden som redan fanns på skalan.. :-) Intrumentet var 0-40V orginal och hade ~40kohm inre resistans, så med 2st 180k motstånd samt en 10k trimpot i serie med instrumentet skapades det ett 0 - 400V instrument istället.

Nu stundar jämförande mätningar på detta aggregat kontra ett "vanligt" med transformator och likriktare tillsammans med en rörradio. Det skall bli spännande att se hur mycket av ev. switchstörningar som fortplantar sig i radion, och vad man i så fall kan göra för att komma till rätta med problemet..

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-05-27  23.12

 

Inför de mätningar jag ämnar göra för att utröna hur mycket störningar och brus detta spänningsaggregat skapar är det nog bäst att få in grejorna i en enkel men ändamålsenlig kapsling. 300v skojar man inte bort, precis...

 

Junklådorna genomletades efter lämpligt material, och här är vi nu...

Glöd och utspänning avsäkrade, likaså en säkring innan likriktarbryggan. Trafon's primär fick ingen säkring, det blir väl aldrig fel på en trafo..?? ;-) Nåja, det finns ju en i proppskåpet.. ;-) Apparatintaget slaktat från ett PC-nätagg, som utgör verkliga "guldgruvor"!

I morgon skall det kopplas och en ny skala skall göras till instrumentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-05-26

 

 En något suddig bild på det monterade labbkortet för spänningsaggregatet. Efter att ha fixat ett par buggar i layouten fungerar kortet som tänkt, och faktiskt bättre än den första prototypen. Detta kort har högre verkningsgrad, ~55% @ 45v DC inspänning samt 9.5W uteffekt @ 250v.

Aggregatet kan ge 300v, men ej vid detta effektuttag...

 

Nedan ett diagram över effektförlusterna i detta spänningsaggregat. Klicka på bilden för bättre upplösning.

 

 

 

Verkningsgraden kan höjas betydligt genom att minska spänningsfallet över zenerstabbet med ökad Vcc till UC3845, samt att byta ut switchtransistorn mot en lämplig mosfet, mm, mm. Man borde kunna komma upp i 75%, eller mer..

 

 

 

2010-05-16

 

Arbete med att ta fram ett enkeltsidigt mönsterkort för 50-300v regulatorn påbörjat... Något man kan "blaska fram" själv..  Underlag för kortet kommer att läggas ut för nerladdning här på hemsidan för de som själv vill prova att bygga ett dylikt aggregat. De ingående komponenterna kostar inte många tior, och det mesta finns faktiskt att hämta i ett slaktat nätaggregat från en vanlig dator!

 

2010-05-15

 

Up'n running!

 

Efter en mindre lyckad test med en 555'a som oscillator och regulator beslöt jag mig för att använda en riktig current-mode controller, UC3845. Kopplingen med 555'an var bara en on/off oscillator utan hänsyn till transistorström och andra parametrar, det var mycket som blev varmt, induktansen var inte glad, transistorn inte lyckligare.. ;-)

Denna 8-pin switchmode controller är enkel att använda och kan anvädas till diverse olika DC/DC topologier. I mitt fall en Boost-converter...

 

Kopplingen är som synes hyfsat enkel. Matningspänning till UC3845 valdes till 12v, vilken skapas med en enkel zenerstabbad transistor, en mycket användbar koppling när man hanterar höga ingångsspänningar och de vanliga regulatorerna inte räcker till. Man är ju i denna koppling fri att använda vilka högspänningstransistorer som helst! T1 verkar även som en "kapacitansmultplikator" då kapacitansen på C1 "multipliceras" med transistorns Hfe över tíll transistorns emitter. Strömmen genom switchtransistorn är satt till 1A med R6.

 

Kopplingen nedan fungerar utmärkt och ger 300v max, samt ner till ingångsspänningen. Inget blir varmt längre ;-)Man kan belasta med upp till 25mA @230v, men vid högre spänningar orkar inte regulatorn med... Vid lägre spänningar ger den mer ström.. Det har med induktansvärdet och den genom switchtransistorn programmerade strömmen att göra, och går att tweaka. För mig räcker det till just nu i alla fall..

Tanken är att den skall användas tillsammans med en av de tre transformatorer jag köpte på Svebry AB. De har två sekundärer ut, 6.3v (flera amp..), samt 35v/2A? 35'an likriktad ger ~50v, därav valet av ingångsspänning till spänningsaggregatet.

 

Klicka bilden för schema i PDF

 

 

 

 

 

 

2010-05-14

 

I och med labbandet med 6AQ5 sändaren stod det helt klart att det i min "instrumentpark" saknas ett lämpligt spänningsaggregat för rörtester. Tack vare vänliga radioamatörvänner kommer nog den saken att lösas framöver.. :-)  I väntan på det kan man ju inte sitta stilla utan varför inte se om man kan göra ett eget enkelt switchat aggregat 50-250v? Labbandet är i full gång..  En hand i fickan!! 

 

 

 

 

6AQ5 CW Transmitter test»

 

2010-05-13

 

Färdiglabbat!

 

Små justeringar.. en trimkonding mellan grid och anod (optimalt värde 5pF), gridmotstånd ändrat till 47k (2m2H drossel i serie ger ej bättre resultat..), samt att antennlindningen på 5varv nu är med 1mm CU centralt lindad på huvudspolen. Jag testade en grid-plate koppling, men den gav ej högre uteffekt vid dessa spänningar.

Uteffekten är nu ~600mW @95v, och närmare 2W @ 140v. 5.5W @ 230v. Målet är uppnått :-)

 

 

Nästan framme..

 

2010-05-08   14.00

 

Efter att ha minskat sekundärlindningen i spolen till 4varv, ökat kondensatorn över trimmern till 150pF, samt monterat en vridkondensator (inställd på ~600pF för bäst effekt/start-up)i serie med 50 Ohm lasten är nu uteffekten uppe i 400mW vid 100v anodspänning.

Med 170v blir uteffekten som mest 1W.

 

 

2010-05-07   23.00

 

Smoketest OK!

 

Alla komponenter på plats. Försiktig uppstart med 100v anodspänning... inget liv i oscillatorn!? Hmm..? Hade jag glömt något? Ah..! Trimkondensatorn skulle ju parallellkopplas med 100pF för att vara i resonans med spolens 12uH. Såja, nu då? Nähä..?! Lite "hjälp" på traven då, med svag återkoppling mellan anodkrets och galler med en sladdbit från galler och lindat runt anodmotståndet..? Japp! Nu kör den, inte mycket till effekt, men ren och fin signal ut. Med 100v anodspänning ger den blygsamma 80mW. Det är en bit kvar till de 1-2W som jag vill ha ut ;-), men med 200v anod + lite labbande skall man nog komma i mål. Uteffekten uppmätt med en egenbyggd PWR-meter. Den har två mätområden: 0-100mW, samt 0-10W.

 

 

 

 

Utgångsspolen är lindad på 20mm VP-rör och beräknad enligt följande formel:

 

L= (d^2 * n^2)/(18d+40l)

where:

L is inductance in micro Henrys,
d is coil diameter in inches,
l  is coil length in inches, and
n is number of turns.

 

30varv 0.6mm tråd på 20mm VP-rör ger en längd av 20mm, detta ger i sin tur ett beräknat värde på 12.2uH

Spolen uppmättes till 11.9uH med min SmartTweezers LCR-Meter Känns som beräkningen håller... :-)

 

 

2010-05-05   22.25

 

De flesta prylarna är framplockade...   En träplatta med 7-pol rörsockel för en tidigare test av utgångstransformatorer får duga som labbplatta..

 

 

 

 

 

sm7zfb.se © 2010